دانلود آهنگ هه هه هه یار شهبال شب پره

دوشنبه - 31 اکتبر 2022
دانلود آهنگ هه هه هه یار شهبال شب پره

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه موزیک ترک برای شما ♚ دانلود اهنگ هه هه هه یار با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | HH HH HH YAR With Text And 2 Quality 320 And 128 On MusicTracks.ir

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎷♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎷♚

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎷♚

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎷♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎷♚

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎷♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎷♚

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎷♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎷♚

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎷♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎷♚

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎷♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎷♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎷♚

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎷♚

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎷♚

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎷♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎷♚

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎷♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎷♚

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎷♚

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎷♚

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎷♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎷♚

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎷♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎷♚

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎷♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎷♚

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎷♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎷♚

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎷♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎷♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎷♚

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎷♚

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎷♚

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎷♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎷♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎷♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎷♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎷♚

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎷♚

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎷♚

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎷♚

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎷♚

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎷♚

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎷♚

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎷♚

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎷♚

لب بندر شلوغه

هه … 🎷♚

🎷♚

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎷♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎷♚

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎷♚

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎷♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎷♚

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎷♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎷♚

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎷♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎷♚

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎷♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎷♚

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎷♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎷♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎷♚

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎷♚

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎷♚

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎷♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎷♚

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎷♚

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎷♚

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎷♚

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎷♚

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎷♚

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎷♚

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎷♚

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎷♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎷♚

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎷♚

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎷♚

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎷♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎷♚

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎷♚

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎷♚

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎷♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎷♚

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎷♚

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎷♚

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎷♚

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎷♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎷♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎷♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎷♚

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎷♚

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎷♚

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎷♚

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎷♚

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎷♚

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎷♚

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎷♚

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎷♚

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎷♚

لب بندر شلوغه

هه … 🎷♚

🎷♚

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند