دانلود آهنگ آفتاب لبه بومه شهبال شب پره

یکشنبه - 30 اکتبر 2022
دانلود آهنگ آفتاب لبه بومه شهبال شب پره

هم اکنون از موزیک ترک♪ دانلود اهنگ آفتاب لبه بومه با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت 🥁

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | AFTAB LBH BVMH With Text And 2 Quality 320 And 128 On MusicTracks.ir

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🥁⌛

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🥁⌛

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🥁⌛

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🥁⌛

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🥁⌛

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🥁⌛

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🥁⌛

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🥁⌛

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🥁⌛

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🥁⌛

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🥁⌛

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🥁⌛

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🥁⌛

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🥁⌛

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🥁⌛

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🥁⌛

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🥁⌛

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🥁⌛

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🥁⌛

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🥁⌛

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🥁⌛

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🥁⌛

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🥁⌛

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🥁⌛

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🥁⌛

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🥁⌛

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🥁⌛

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🥁⌛

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🥁⌛

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🥁⌛

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🥁⌛

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🥁⌛

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🥁⌛

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🥁⌛

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🥁⌛

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🥁⌛

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🥁⌛

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🥁⌛

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🥁⌛

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🥁⌛

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🥁⌛

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🥁⌛

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🥁⌛

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🥁⌛

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🥁⌛

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🥁⌛

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🥁⌛

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

هه … 🥁⌛

🥁⌛

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🥁⌛

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🥁⌛

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🥁⌛

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🥁⌛

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🥁⌛

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🥁⌛

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🥁⌛

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🥁⌛

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🥁⌛

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🥁⌛

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🥁⌛

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🥁⌛

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🥁⌛

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🥁⌛

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🥁⌛

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🥁⌛

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🥁⌛

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🥁⌛

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🥁⌛

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🥁⌛

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🥁⌛

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🥁⌛

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🥁⌛

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🥁⌛

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🥁⌛

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🥁⌛

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🥁⌛

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🥁⌛

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🥁⌛

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🥁⌛

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🥁⌛

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🥁⌛

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🥁⌛

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🥁⌛

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🥁⌛

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🥁⌛

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🥁⌛

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🥁⌛

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🥁⌛

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🥁⌛

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🥁⌛

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🥁⌛

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🥁⌛

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🥁⌛

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🥁⌛

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🥁⌛

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🥁⌛

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🥁⌛

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🥁⌛

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🥁⌛

لب بندر شلوغه

هه … 🥁⌛

🥁⌛

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند